Bakgrund

Vad är PICRINO?

Can the use of a next generation Partograph based on WHO´s latest Intrapartum Care Recommendations Improve Neonatal Outcomes. 

PICRINO är en forskningsstudie där vi förändrar sättet att arbeta i förlossningsvården genom att införa nya riktlinjer kring bland annat förlossningsprogress och ett nytt partogram kallat Labour Care Guide.

Kan nya riktlinjer för förlossningsprogress och stöd under förlossningen minska risken för svår sjukdom och död hos det nyfödda barnet?

…och minska interventioner under förlossningen samt förbättra förlossningsupplevelsen. 

Historik

Nuvarande partogram har sitt ursprung på 1950-talet då Friedman studerade förlossningsprogress hos ca 100 kvinnor. Därefter har partogrammet utvecklats med alertline och actionline som i olika länder har lite olika tidsgränser.

WHO har studerat evidensen för partogrammet och utarbetat nya riktlinjer och en ny typ av partogram som kallas Labour Care Guide (LCG). Med de nya riktlinjerna bedöms den födande vara i aktiv förlossning först vid 5 cm öppningsgrad och LCG startas först då. Öppningsskedet får därefter ta mer tid i början, medan det senare i förlossningsförloppet stramas åt tidsmässigt. Dessa riktlinjer är framtagna efter att WHO har studerat hur det normala förlossningsförloppet ser ut. Nedanför den här texten hittar du en film som går igenom bakgrunden lite mer. 

Vår studie 

För att studera om LCG kan förbättra förlossningsutfallet i svensk förlossningsvård så har vi översatt WHOs nya partogram till svenska. En del justeringar har gjorts för att passa i vår svenska kontext. Vi kallar vår version för LCG-SE. Vi som har gjort detta är en grupp som består av barnmorskor, undersköterskor, läkare, vårdadministratör och forskningssjuksköterska, som arbetar inom förlossningsvården i Region Östergötland. Med i processen har även funnits en nationell styrgrupp och sakkunniga experter. 

En första pilotstudie genomfördes på klinikerna US Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping under hösten 2022. Här testades användarvänligheten hos LCG-SE, men inte de nya riktlinjerna.  Instrumentet upplevdes bland annat ge en bättre helhetsbild över förlossningen, lyfte värdet av stödjande vård, gav ett viktigt budskap kring delat beslutsfattande samt uppmuntrade till teamarbete.