VANLIGA FRÅGOR

 

Vad är LCG-SE?

LCG-SE är en svensk version av WHOs Labour Care Guide. Det är ett digitalt instrument som ska ersätta det nuvarande partogrammet. Med instrumentet följer också nya riktlinjer vad gäller förlossningsprogress. Stödjande vård och delat beslutsfattande får ett större utrymme, vilket ligger i tiden för en individuell anpassad förlossningsvård.

Kan jag få se LCG-SE redan nu?

Du kommer inte kunna se det nu, men ca 1-2 veckor innan din utbildningsdag kommer du att börja få mer information.
Anledningen är att vi nu har börjat samla in data till studien för kontrollgrupp och vi vill inte att man börjar tänka mot nya riktlinjerna som följer med LCG-SE.

Hur kommer jag åt LCG-SE, är det kopplat till vår nuvarande journal?

LCG-SE är ett fristående webbaserat instrument, där du får ett inlogg och loggar in med ditt SITHs-kort. Det är inte kopplat till patientjournalen så länge det pågår som en studie. LCG-SE kommer i efterhand att scannas in i patientens journal och blir då en journalhandling. Det kommer vara enkelt att ha både LCG-SE och ert nuvarande journalsystem igång samtidigt och växla mellan fönster.

Behöver kvinnorna ge samtycke till att vara med i studien?

Nej. Studiens upplägg som stepped-wedged-kluster randomiserad studie gör att vi hämtar kontrolldata innan man byter till LCG-SE och alla kvinnor på deltagande kliniker inkluderas i studien automatiskt.

Kan LCG-SE användas på alla typer av förlossningar?

Ja, det är utformat för att kunna användas på förlossningar både med spontan start och induktion.

När börjar min klinik med studien?

Alla kliniker har fått/kommer att få en tidpunkt när de ska börja med LCG-SE. Ni har en kontaktperson på er klinik som fått mer information. För mer information om när din klinik startar, prata med er kontaktperson eller hör av er till oss på picrino@regionostergotland.se

Ser LCG-SE ut som WHOs version?

LCG-SE är utformat som ett digitalt instrument, vilket skiljer sig från WHOs version. Det är även anpassat till svenska förhållanden, men i det stora hela används samma riktlinjer som WHO rekommenderar.

Hur kan jag lära mig om LCG-SE?

Om din klinik är en av de 24 som tackat ja till att vara med i PICRINO-studien kommer du att få ett utbildningspaket. Det består dels av förinspelade instruktionsfilmer och användarmanual men även av en halvdagsutbildning på plats på din klinik där vi i PICRINO-gruppen kommer till er.

Hur lång tid kommer vi att använda LCG-SE?

LCG-SE kommer användas till studien är slut i September 2025. Därefter bestämmer varje klinik själv om man vill fortsätta. 

Om något inte fungerar när vi jobbar i LCG-SE, eller om vi undrar över något; Hur gör vi då?

Er klinik har superanvändare och en PICRINO-administratör som kan svara på många av era frågor. Ni kan också maila oss på picrino@regionostergotland.se

Kommer studenter ha full tillgång till att registrera i LCG-SE?

Varje klinik bestämmer själv vilken typ av inlogg studenter kommer ha. Antingen har man full tillgång till alla funktioner eller så har man ett inlogg med läsrätt. Med läsrätten kan man inte registrera något utan enbart läsa. Det är upp till varje klinik att avgöra vilken behörighet man lägger på studenterna. 

Vilka är PICRINO-gruppen?

PICRINO-gruppen, består av barnmorskor, läkare, undersköterska, forskningssjuksköterska samt vårdadministratör. Vi har många års erfarenhet av förlossningsvård i Sverige. Vi utgår från BB Linköping men finns även på andra kliniker i landet. Flera av deltagarna är doktorander och kommer göra sina arbeten i studien.